วิกฤตของน้ำ

วิกฤตของน้ำ เป็นสิ่งที่เราอาจจะละเลย แต่ได้คร่าชีวิตของเด็กๆ ไปแล้วมากมาย น้ำคือทรัพยากรที่สำคัญที่เราต้องใช้อุปโภคและบริโภค แต่ในอีกหลายประเทศ การขาดแคลนน้ำสะอาดยังเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้เด็กและครอบครัวต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก ในทุกปีมีเด็กมากมายที่ต้องเสียชีวิตเพราะดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ที่ถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก และเชื้อโรค

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ UNICEF ใน The Blue Carpet Show ในการรักษาชีวิตและหยิบยื่นโอกาสและอนาคตที่ดี เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

วิกฤตของน้ำ

วิกฤตของน้ำ เป็นสิ่งที่เราอาจจะละเลย แต่ได้คร่าชีวิตของเด็กๆ ไปแล้วมากมาย น้ำคือทรัพยากรที่สำคัญที่เราต้องใช้อุปโภคและบริโภค แต่ในอีกหลายประเทศ การขาดแคลนน้ำสะอาดยังเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้เด็กและครอบครัวต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก ในทุกปีมีเด็กมากมายที่ต้องเสียชีวิตเพราะดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ที่ถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก และเชื้อโรค

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ UNICEF ใน The Blue Carpet Show ในการรักษาชีวิตและหยิบยื่นโอกาสและอนาคตที่ดี เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
Teddy banner

คลิกเพื่อสนับสนุน Teddy Blu

บริจาคตอนนี้

donation banner

คุณสามารถบริจาคผ่านช่องทางอื่นๆ ได้โดย SMS หรือ บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณดำเนินการต่อคุณจะถูกนำไปที่แอปพลิเคชันข้อความ
บริจาค 100 บาท โดย พิมพ์ 100 ส่ง SMS ไปที่ 4712225
บริจาค 300 บาท โดย พิมพ์ 300 ส่ง SMS ไปที่ 4712300

หรือ พิมพ์ UNICEF ส่ง SMS ไปที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท

หมายเหตุ: การบริจาคผ่าน SMS ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ (ทุกธนาคาร)

กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินของท่าน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

หรือส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน มาที่ unicefthailand@unicef.org หรือ แฟกซ์ 02 356 9229 โดยระบุ “Blue carpet”

บริจาคตอนนี้