คลิกเพื่อดูคลิปวีดีโอ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

#ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

พนักงานที่เป็นแม่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การที่จัดพื้นที่เพื่อให้พนักงานที่เป็นแม่มาบีบและเก็บน้ำนมจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ทั้ง ลูก แม่ และองค์กร

มุมมองของผู้บริหาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

“พนักงานทุกคนเป็นเหมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร พนักงานแม่ลูกอ่อนก็เช่นกัน พวกเขาคือคนสำคัญในโรงงานของเรา”

อ่านต่อ
ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่
ดร. สาโรจน์ วสุวานิช - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

“ห้องนมแม่ช่วยให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานขึ้น พวกเขาจึงมีความสุขมากขึ้น และเพราะความใส่ใจตรงนี้ พนักงานก็อยากทำงานกับเราไปนาน ๆ”

อ่านต่อ
ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่
ดร. สาโรจน์ วสุวานิช - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“ถ้าองค์กรมีความตั้งใจ ก็ลงมือทำเลย โครงการแบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้คุณค่าแก่ชีวิต เพื่อประเทศของเราในอนาคต”

อ่านต่อ
ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

ฝ่ายบุคคลควรรู้
เกี่ยวกับมุมนมแม่

วิธีจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน

ถ้าองค์กรของคุณยังไม่มีพื้นที่เพื่อแม่ เรามีข้อมูลและองค์ประกอบในการจัดมุมนมแม่ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปจัดมุมนมแม่ที่องค์กรของท่านได้อย่างง่ายดาย

ร่วมสนับสนุนให้
#ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

ร่วมสนับสนุนให้ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

ร่วมสนับสนุนให้

#ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

แม่ทำงานที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปพร้อมๆ กัน ควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน ทั้งทางด้านการมีนโยบายที่ชัดเจนและการมีมุมนมแม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานต่อเนื่อง

คลิกเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้สนับสนุน