ดร. สาโรจน์ วสุวานิช - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

มุมนมแม่ การลงทุนที่แสนคุ้มค่า

นมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดลูกน้อย เปรียบเสมือนวัคซีนเข็มแรกเพราะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 และสัปดาห์นมแม่โลก 1-7 สิงหาคม ทางยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ริเริ่มแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ เพื่อผลักดันให้องค์กรและสถานประกอบกิจการมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้คุณแม่ที่เป็นพนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ อย่างน้อยใน 6 เดือนแรก

ในโอกาสนี้ทางยูนิเซฟ ประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าชมมุมนมแม่ของบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นำไปสู่การมีมุมนมแม่ เพื่อให้พนักงานที่เป็นแม่ได้มาบีบและเก็บน้ำนมได้อย่างสะดวก ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานที่สุด

มุมมองของ ดร. สาโรจน์ วสุวานิช กับความใส่ใจในสวัสดิการพนักงาน

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความสำเร็จของนโยบายที่มาของมุมนมแม่ว่า “ โครงการเริ่มจากแนวคิด Happy Workplace คือทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุข เราอยู่กันแบบครอบครัว เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น เมื่อพนักงานมีความสุข พวกเขาก็จะปลดปล่อยศักยภาพออกมาในรูปแบบของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อองค์กร และย้อนส่งผลดีต่อพวกเขาอีกด้วย เป็นวัฏจักร ”

ที่มาของการจัดทำมุมนมแม่ขององค์กร

สืบเนื่องจากพนักงานที่ไทยซัมมิท ฮาร์เนสกว่า 2,000 คน เป็นพนักงานผู้หญิงกว่าร้อยละ 80 และเป็นแม่ประมาณร้อยละ 15 ส่วนมากยังอยู่ในวัยสร้างครอบครัว การมีมุมนมแม่จึงตอบโจทย์เรื่องที่จะทำให้พนักงานมีความสุข โดยการใส่ใจเหล่าพนักงาน รวมถึงบุตรและครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของพนักงานวัยนี้

นอกเหนือจากการจัดมุมนมแม่แล้ว ยังมีการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงดูลูกด้วยมุมนมแม่อีกหรือไม่?

ทางผู้บริหารและบุคคลกรได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะผลักดันให้พนักงานที่เป็นแม่เข้าใจทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ โดยมีการเปิดอบรมพนักงานที่เป็น คุณแม่-คุณพ่อมือใหม่ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องในทุกๆ ด้าน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการใช้มุมนมแม่เพื่อเก็บน้ำนมได้อย่างถูกวิธี ซึ่งในมุมนมแม่นั้นก็จะมีการจัดอุปกรณ์ต่างๆ ที่พนักงานต้องใช้ในการปั๊มนม และเก็บน้ำนม เช่น เครื่องปั๊มนม ถุงเก็บน้ำนม ตู้แช่เย็น โดยเฉลี่ยเรามีคุณแม่มาใช้บริการเดือนละ 15-20 ราย นอกจากนี้ เรายังมีการสร้างความเข้าใจกันดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เกี่ยวกับการแบ่งเวลาเพื่อมาปั๊มนมในเวลางาน

แต่อย่างไรก็ตามหนทางก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ในปี 2552 ที่มีการเริ่มนโยบายมุมนมแม่ ทางบุคคลากรที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ต้องมีการเรียนรู้ ศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ ทำความเข้าใจกับพนักงานที่เป็นแม่ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะยังมีคุณแม่จำนวนมากที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่

หลังจากทางบริษัทได้สร้างมุมนมแม่ นอกจากพนักงานที่ได้ประโยชน์แล้ว ส่งผลดีอย่างไรต่อบริษัทบ้าง?

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มนโยบายมุมนมแม่ ก็มีเสียงตอบรับอันดีต่อพนักงานแม่ๆ การมีมุมนมแม่ทำให้พวกเธอไม่ต้องลาออกเพื่อไปเลี้ยงลูก มีความสะดวกในการเก็บน้ำนม ไม่ต้องไปแอบปั๊มในห้องน้ำซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ ลูกๆ ของพนักงานเหล่านี้ก็เติบโตอย่างแข็งแรง พัฒนาการสมวัย ไม่ป่วยง่าย อีกทั้งยังประหยัดเงินค่านมผงได้เยอะทีเดียว

ยังมีการเปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจจากฝ่ายบุคคลคือ อัตราการลาออกของพนักงานเหลือเพียงร้อยละ 0.63 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมาก ทำให้เข้าใจได้ว่าพนักงานมีความสุขกับสิ่งที่องค์กรพยายามจัดหามาให้ เพื่อให้พวกเขามีความสุข รวมไปถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วย

ดร. สาโรจน์ยังได้ฝากถึงองค์กรต่างๆ ว่า “ การที่องค์กรใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน อยากให้พนักงานมีความสุข รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งครอบครัวนั้น จะทำให้มีใจรักองค์กร นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในตนเอง ถ้าพนักงานที่เป็นแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกคน ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร การสร้างมุมนมแม่นั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่มาก แค่จัดให้เหมาะสมกับพื้นที่และจำนวนพนักงานก็เพียงพอแล้ว อยู่ที่ว่าคุณมีใจหรือเปล่า ถ้าผู้บริหารสนับสนุน ทีมงานก็พร้อมจะร่วมมืออยู่แล้ว ถ้าทุกองค์กรทำได้ ประเทศชาติเราจะไปไกลแค่ไหน ”

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรอื่น

คุณอุทัย แสงอุทัย

ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ