คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทแรกในจังหวัดสมุทปราการที่เริ่มมีการจัดมุมนมแม่ ซึ่งนำไปสู่การเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ในการจัดตั้งมุมนมแม่ในองค์กร

มุมนมแม่มีที่มาอย่างไร?

เมื่อ พ.ศ. 2550 ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่ ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมุมนมแม่ เนื่องจากมีพนักงานที่เป็นผู้หญิงถึง 85% จึงจัดการประชุมผู้ประกอบการโดยให้โจทย์ในการจัดตั้งมุมนมแม่ ทางฝ่ายบุคคลจึงส่งเรื่องนี้ถึงผู้บริหาร และเมื่อได้รับไฟเขียวจากท่าน ดร. อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร ก็เกิดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั้งมุมนมแม่ขึ้นในองค์กร

นำร่องมุมนมแม่ ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด

ด้วยความสนับสนุนจากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เดลต้าจึงสามารถจัดมุมนมแม่ได้ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น และได้ผลการตอบรับที่ดีตั้งแต่นั้นมา ซึ่งในมุมนมแม่นั้นมีการจัดเตรียมเครื่องปั๊มนม อุปกรณ์ทำความสะอาด และตู้แช่ โดยมุมนมแม่เดิมทีอยู่ในห้องพยาบาล แต่เมื่อได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากขึ้น จึงมีการขยายห้องให้ใหญ่ขึ้นตามจำนวนผู้ใช้งาน

เดลต้าไม่ได้สนับสนุนแค่การจัดมุมนมแม่เท่านั้น แต่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกรอบด้าน มีการเปิดคอร์สอบรมตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ หลังคลอด และวิธีการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีด้วย

จัดมุมนมแม่มีประโยชน์อย่างไร?

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์โดยตรงต่อลูกน้อย ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จากการเก็บข้อมูล พบว่า ลูกที่ได้ดื่มนมแม่จะมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยบ่อย ทำให้พนักงานที่เป็นแม่ไม่ต้องลางานเพื่อไปดูแลลูก อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการบุตรพนักงานได้อีกด้วย

ในด้านสติปัญญายังไม่ได้มีการวัดผลอย่างชัดเจน แต่สังเกตจากการยื่นขอรับทุนของบุตรพนักงาน ซึ่งเป็นสวัสดิการสำหรับเด็กที่เรียนดี ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ประโยชน์ที่เกิดต่อองค์กร คืออัตราการลาออกของคุณแม่หลังคลอด จากเดิมอยู่ที่ 20% - 30% แต่ในปี พ.ศ. 2558 ที่มีการเก็บสถิติอย่างชัดเจน พบว่ามีอัตราลดลดลงเหลือ 11% ซึ่งต่ำกว่าเดิมถึง 3 เท่า แสดงให้เห็นว่ามุมนมแม่ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานที่เป็นแม่ได้

ทางเดลต้ามีการดำเนินนโยบายในอนาคตอย่างไร?

คุณนันท์นภัส ได้เล่าถึงแผนการในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมว่า “จะมีการพัฒนามุมนมแม่ให้ดีที่สุด โดยฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด จะมีการส่งเสริมให้มีการส่งน้ำนมแม่ไปยังต่างจังหวัดให้ครอบคลุมมากที่สุด และนอกจากจะดูแลพนักงานที่เป็นแม่ในองค์กรแล้ว เราจะเริ่มโครงการไปเยี่ยมเด็ก ๆ ถึงบ้าน เพื่อดูแลเรื่องความเป็นอยู่ให้ได้มากที่สุด”

ถ้าองค์กรอื่น ๆ อยากจัดมุมนมแม่ มีข้อเสนอแนะอย่างไร?

ในฐานะที่เป็นองค์กรนำร่องของโครงการนี้ คุณนันท์นภัส ได้กล่าวทิ้งท้ายเพื่อให้คำแนะนำกับองค์กรอื่น ๆ ว่า “ถ้าองค์กรมีความตั้งใจจริง เพียงแค่เปิดใจและส่งเรื่องถึงผู้บริหาร ถ้าได้รับการสนับสนุนก็ลงมือทำเลย โครงการแบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้คุณค่าแก่ชีวิต เพื่อประเทศของเราในอนาคต ไม่ต้องสร้างใหญ่มาก ทำแล้วปรับให้เข้ากับองค์กร”

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มุมนมแม่ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรอื่น

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช

รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด
(มหาชน)

อ่านต่อ

คุณอุทัย แสงอุทัย

ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ