คุณอุทัย อุทัยแสงสุข - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เมื่อธุรกิจขององค์กรคือการสร้างที่อยู่อาศัย แสนสิริ จึงเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นที่มาของหลาย ๆ นโยบายรวมถึงนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพนักงานได้ทั้งครอบครัว

ซื้อใจพนักงาน ด้วยสวัสดิการแห่งความห่วงใย

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าชมมุมนมแม่ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนนำไปสู่การมีมุมนมแม่ในที่สุด รวมถึงการขยายนโยบายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในครอบครัวอีกด้วย โดยในครั้งนี้ คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ได้เล่าถึงความร่วมมือของแสนสิริกับทางยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งมีจุดกำเนิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดย แสนสิริ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของโรคขาดสาร ไอโอดีน ผ่านแคมเปญ “IODINE PLEASE” นำไปสู่การออกกฎหมายเพื่อเติมไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิด

แสนสิริ ยังคำนึงถึงพนักงานที่เป็นแม่ จึงดำเนินนโยบาย “Child Friendly Business Policy” คือการช่วยคุณแม่ดูแลลูก ๆ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยให้ความรู้เรื่องโภชนาการ รวมไปถึงการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับแม่ และจากนโยบายนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของ “ห้องนมแม่"

เริ่มต้นห้องนมแม่ในองค์กรได้อย่างไร?

สืบเนื่องจากนโยบาย “Child Friendly Business Policy” ทางแสนสิริได้ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานกับทาง ยูนิเซฟ ประเทศไทย และทางโรงพยาบาลสมิติเวช เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงตอนคลอด ซึ่งในส่วนของการออกแบบมุมนมแม่ ได้อาศัยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบของ แสนสิริที่มีอยู่แล้ว บวกกับประสบการณ์ของพนักงานที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาช่วยกันออกแบบ โดยเน้นเรื่องความสะอาด มีอากาศถ่ายเท และแสงแดดเข้าถึงเป็นหลัก

นอกเหนือจากการจัดมุมนมแม่แล้ว ยังมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงลูกในองค์กรอีกหรือไม่?

แสนสิริ มีความเข้าใจและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน พนักงานที่มีลูกก็เช่นกัน ทางองค์กรได้จัดเตรียม ห้องสำหรับพนักงานที่พาลูกมาด้วยในช่วงปิดเทอม โดยมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูก ๆ ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่พ่อแม่ที่เป็นพนักงานก็สามารถทำงาน ได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้แล้ว ยังมีสวัสดิการสำหรับพนักงานที่กำลังจะเป็นคุณพ่อ สามารถลางานได้ 14 วัน เพื่อดูแลภรรยาและลูกน้อยได้ นับว่าแสนสิริ มีความใส่ใจคุณภาพชีวิตของครอบครัวอย่างแท้จริง

จากการดำเนินนโยบายมุมนมแม่ มีเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานอย่างไร?

จากการดำเนินงานห้องนมแม่ นับว่ามีประโยชน์มากมาย ที่เห็นได้ชัดคือ เป็นการยืดเวลาการให้นมแม่ ได้นานขึ้น ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้พัฒนาการของลูกเติบโตสมวัย

นอกจากประโยชน์ต่อตัวเด็กแล้ว คุณอุทัย ได้เล่าถึงผลตอบรับจากการจัดห้องนมแม่อีกว่า “พนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานขึ้น ไม่ต้องไปแอบบีบน้ำนมที่ไหน พนักงานจึงมีความสุขมากขึ้น เพราะเห็นว่าเรามีความใส่ใจ จัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เพื่อลูกและครอบครัวของเขา พนักงานก็อยากทำงานกับเราไป นาน ๆ”

ทางแสนสิริมีแผนการดำเนินนโยบายในอนาคตอย่างไร?

นอกจากนโยบายเกี่ยวกับแม่ เด็ก และครอบครัวที่ประสบความสำเร็จแล้ว ทางแสนสิริยังมีแผนการที่จะขยาย นโยบายเรื่อง “Child Friendly Space” คือจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในพื้นที่โรงงานและพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับลูกของคนงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงการจัดสื่อการเรียนการสอนให้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

คุณอุทัย ยังทิ้งท้าย ฝากถึงองค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่า “เด็กเป็นอนาคตของชาติ การสร้างมุมนมแม่นั้นไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากมายเลย ไม่ต้องลงทุนเยอะ ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ ขอให้มีความสะอาดก็เพียงพอแล้ว เด็กที่มีศักยภาพในวันนี้จะส่งต่อสิ่งดี ๆ ต่อไปในอนาคต ดังนั้นทุกองค์กรควรจัดส่วนนี้ให้พนักงานเป็นอย่างยิ่ง”

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
มุมนมแม่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรอื่น

ดร. สาโรจน์ วสุวานิช

รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด
(มหาชน)

อ่านต่อ

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ

ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ