รอบรู้เรื่องนมแม่

นมแม่ดีอย่างไร

นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ไม่มีอาหารใดมาแทนได้ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ลูกแข็งแรง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูกในระยะยาว

อ่านต่อ

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

การให้ลูกน้อยดูดนมอย่างถูกวิธี จะช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จมากขึ้น

อ่านต่อ

นมแม่ FAQ

คุณแม่มือใหม่ที่กำลังให้นมลูกอาจมีคำถามมากมาย เรามีความรู้ดีๆ ที่จะช่วยทำให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จง่ายขึ้น

อ่านต่อ

การเก็บน้ำนมแม่

การเก็บรักษาน้ำนมและการนำมาใช้ จะต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมและนำมาใช้อย่างถูกวิธีเพื่อที่จะคงคุณค่าสารอาหารในน้ำนมไว้

อ่านต่อ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อกลับไปทำงาน

ในปัจจุบัน คุณแม่ที่ทำงานนอกบ้าน สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้ โดยจะต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยนมได้สำเร็จ

อ่านต่อ

แชร์ประสบการณ์จากคุณแม่

"ส่วนตัวอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้ว พอทางบริษัทมีนโยบายสร้างห้องปั๊มนม ทำให้สามารถเก็บน้ำนมระหว่างวันได้เลย สะดวกขึ้น ทำให้ไม่ต้องออกจากงาน"

นางสาวเยาวมาลย์ พันธุ์เพ็ง พนักงานบริษัท บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นางสาวเยาวมาลย์ พันธุ์เพ็ง - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่

"ใช้มุมนมแม่มาตั้งแต่ลูกคนแรก จนตอนนี้ลูกคนที่สองแล้ว สังเกตได้ชัดเจนว่าลูกแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มีพัฒนาการสมวัย น้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์"

นางสาวจุไลวรรณ สีลาคำ พนักงานบริษัท บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นางสาวจุไลวรรณ สีลาคำ - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่